درباره ما

تِله درمان چه خدماتی اراعه می دهد:

 

تله درمان یک مجموعه اراعه خدمات سلامت در محل می باشد که شعار خود را (در خانه بمانید و اسوده درمان شوید ) قرار داده است. برای درخواست خدمات درمانی و پرستاری درمنزل ، خدمات آزمایشگاهی در منزل ، فیزیوتراپی درمنزل ، پرستاری از بیمار در منزل وبیمارستان و ... می توانید به تله درمان مراجعه کنید.

در سایت ثبت درخواست کنید و یا با شماره 28423044-021 ویا 09105724013، 09981139050تماس بگیرید و درخواست خود را با کارشناسان تِله درمان مطرح کنید