آمار جهانی کرونا
خلاصه

آخرین آمار مبتلایان، فوتی‌ها و بهبود یافتگان کرونای جهان _ جمعه ۲۹ مردادماه_ منتشر شد.

30/05/1400 12:14:45 ب.ظ
132 بازديد

آخرین آمار مبتلایان، فوتی‌ها و بهبود یافتگان کرونای جهان _ جمعه ۲۹ مردادماه_ منتشر شد.

به گزارش خبرنگارایمنا، طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ٧٢٢ هزار و ٥٢٨ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ٢١٠ میلیون و ٨٤٦ هزار و ٧٧٣ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ١٠ هزار و ٩٣٣ نفری در یک روز به تعداد چهار میلیون و ٤١٦ هزار و ٤٩٢ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ١٨٨ میلیون و ٧٤٣ هزار و ٥٨٥ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ٣٨ میلیون و ٢٣١ هزار و ٧٨٧ نفر (١٥٤ هزار و ٩١٧ نفر)

۲. هند ۳۲ میلیون و ٣٥٨ هزار و ٢١٠ نفر (٣٧ هزار و ٣١٢ نفر)

۳. برزیل ۲۰ میلیون و ٤٩٤ هزار و ٢١٢ نفر (٣٥ هزار و ٩٩١ نفر)

۴. روسیه شش میلیون و ٦٨٤ هزار و ٥٣١ نفر (٢١ هزار و ٥٨ نفر)

۵. فرانسه شش میلیون و ٥٥٧ هزار و ٣٥٦ نفر (٢٣ هزار و ٩٧٣ نفر)

۶. بریتانیا شش میلیون و ٣٩٢ هزار و ١٦٠ نفر (٣٥ هزار و ٥٧٢ نفر)

۷. ترکیه شش میلیون و ١٥٧ هزار و ٧٢٢ نفر (١٩ هزار و ٣٢٠ نفر)

۸. آرژانتین پنج میلیون و ١٦٦ هزار و ٨٠٣ نفر (١٠ هزار و ٥٩٥ نفر)

۹. کلمبیا چهار میلیون و ٨٨٠ هزار و ٥١٦ نفر (۳ هزار و ١٩٣ نفر)

۱۰. اسپانیا چهار میلیون و ٧٥٨ هزار و ٤٠٠ نفر (١٢ هزار و ٤٤٥ نفر)

ایران در این فهرست با چهار میلیون و ٥٨٧ هزار و ٦٨٣ نفر مبتلا و ٣١ هزار و ٢٦٦ نفر مبتلا جدید یازدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۶۳۷ هزار و ۱۶۱ نفر (٩٦٧ نفر)

۲. برزیل ۵۶۷ هزار و ۹۱۴ نفر (٩٨٩ نفر)

۳. هند ۴۳۰ هزار و ۷۶۲ نفر (٥٥٩ نفر)

۴. مکزیک ۲۴۶ هزار و ۸۱۱ نفر (٩٤٠ نفر)

۵. پرو ۱۹۷ هزار و ۳۹۳ نفر (٥٧ نفر)

۶. روسیه ۱۷۰ هزار و ۴۹۹ نفر (٧٩١ نفر)

۷. بریتانیا ١٣٠ هزار و ۹۵۳ نفر (١١٣ نفر)

۸. ایتالیا ١٢٨ هزار و ۲۷۳ نفر (٥٥ نفر)

۹. کلمبیا ۱۲۳ هزار و ۴۵۹ نفر (١٢٠ نفر)

۱۰. اندونزی ۱۱۸ هزار و ۸۳۶ نفر (٩٩٨ نفر)

ایران در این فهرست با ١٠٠ هزار و ٢٢٥ نفر فوتی و ٥٦٤ فوتی جدید سیزدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.

بیگی

کارشناس تولید محتوا